یکشنبه 12 آذر 1402  

18آذروب سنجی
  • 496
  • .
  • .

وبومتریک (Webometrics) چیست؟

     رتبه بندی وبومتريک شاخصی است برای رتبه بندی وب سايت های دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقيقاتی دنيا که توسط آزمايشگاه سايبرمتريک (CINDOC ) واحدی از انجمن ملی تحقيقات اسپانيا تهيه شده است. وبومتريک بيش از 12000 دانشگاه دنيا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها ساليانه دوبار در دی ماه و تيرماه تحليل می کند.
در واقع وب سنجی قسمتی از علوم است که با استفاده از روش های اطلاع سنجی به تحليل کمی ماهيت وخصوصيات وب می پردازد
رتبه بندی وبومتريک متشکل از يک پايگاه داده شامل 15000 دانشگاه و بيش از 5000 موسسه و مرکز تحقيقاتی می باشد 12000 دانشگاه اول در رتبه بندی وبومتريک مشخص شده و دانشگاه های ديگر نيز در رتبه بندی محلی و جزئی تر آمده است.
وبومتريکس اولين بار در سال 2004 انجام شد و براساس شاخصی مرکب از چندين پارامتر به منظور رتبه بندی وب سايت دانشگاه ها تهيه شده شاخص های وبومتريک به اين دليل بوجود آمده اند که ميزان توجه موسسات را به نشر اينترنتی نشان دهد

شاخص های وبومتریک :

حضور و حجم اطلاعات موجود بر روی وب
تاثیر و قابلیت دید
دسترسی، آشکار سازی فایل ها یا فایل های محتوایی
تعالی یا تعداد مقالات ایندکس شده در سایت
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد