اخبارمنوهای کمیته

23مردادمعرفی کمیته تحقیقات دانشجویی
  • 880
  • .
  • .

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

Our Affiliation:

Student research committee,  Baqiyatallah University of Medical Sciences,Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) در سال 78 ابتدا با همکاری دانشکده پزشکی در این دانشکده فعالیت خود را شروع نمود، و با گسترش فعالیت‌ها، و فعالیت دو دانشکده بهداشت و پرستاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) بتدریج شکل رسمی پیدا نمود. 

اهداف:
 ایجاد فعالیت‌های پویای پژوهشی در دانشجویان علوم پژشکی و هدایت آنها به منظور کسب نتایج کاربردی از طریق:
1. فراهم نمودن محیط مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق
2. ایجاد گسترش فرهنگ پژوهش و پرورش روحیه تحقیق
3. آموزش فنون پژوهش و آموزش توانایی حل مشکل
4. بهبود و تقویت رابطه علمی استاد و دانشجو

 ایجاد محیطی مناسب برای پرورش توانایی انجام فعالیتهای گروهی و کسب تجربه های اجرایی در دانشجویان
 پرورش پژوهشگران کارآمد به عنوان محور اصلی در فعالیتهای پژوهشی
 

چارت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی: (مصوب 1399)سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)  

ردیف      نام و نام خانوادگی   
1          دکترسیدمرتضی حسینی   
2          دکترمهدی خوبدل    
3          دکترمحسن صابری   
4          دکترسیدمرتضی حسینی   
5          دکتر مهدی باقری

دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) 

ردیف    نام و نام خانوادگی
1        دکترامیدرضا پیرنظر
2        دکتر غلامرضا باقری
3        دکترعبدالکریم مباشرجنت
4        دکتر محمدحسین خسروی
5        آقای محمداحسان بیات‌پور
6        آقای محمد صادق باقری باغدشت
 
7        دکتر امیر حسین غزاله
8        دکتر محمد رضاپور

 
 
امتیاز دهی