اخبار و اطلاعیه ها

9تيرمطالعه عوارض داروهای immune-checkpoint inhibitors در بیماری سرطان سینه
  • 18
  • .
  • .

خلاصه متن : مقاله های نشر یافته با همکاری کمیته تحقیقات


🖌 #مقاله_های_نشر_یافته با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله(عج)

🔰 نوع مطالعه: سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

🟠 عنوان طرح:
Adverse events associated with immune checkpoint inhibitors in patients with breast cancer: A systematic review and meta-analysis

✅ خلاصه مقاله: این مطالعه به عوارض داروهای immune-checkpoint inhibitors در بیماری سرطان سینه پرداخته است.

‼️از شاخص‌ترین نتایج این مطالعه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1️⃣ میزان همه‌ی عوارض جانبی ثبت شده در گروه‌های مداخله بیشتر بوده است.
2️⃣ بیشترین تفاوت مشاهده شده در عوارض طبقه بندی شده، در دسته ی ایمونولوژیک بوده است.
3️⃣ راش پوستی و واکنش‌ محل تزریق، بیشترین عوارض ایمونولوژیک ثبت شده در کارآزمایی‌ها هستند.
4️⃣ هایپر تیروئیدیسم، هایپو تیروئیدیسم و نارسایی آدرنال؛ بیشترین تفاوت را میان گروه مداخله و گروه کنترل داشته‌اند.

♦️همکار طرح: دکتر علیرضا سلیمانی تبار

🌐 : https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107796
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر