اخبار و اطلاعیه ها

22ارديبهشتجلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی با استاد ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه
  • 20
  • .
  • .

در این جلسه گزارش کار سال ۱۳۹۹ ، انتقادات و چشم انداز سال ۱۴۰۰ توسط دکتر باقری و دکتر رضاپور (سرپرست و دبیر کمیته) بیان گردید و مقرر شد در اسرع وقت موانع موجود در مسیر رفع گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر