اخبار و اطلاعیه ها

27ارديبهشتجلسه همگرایی برای افزایش سطح همکاری ها در سطح شبکه همکار تهران با دکتر پاسالار
  • 19
  • .
  • .

در راستای سرپرستی منطقه ده توسط کمیته تحقیقات دانشگاه بقیه الله اولین جلسه با حضور سرپرست و دبیر مرکز پژوهش های دانشگاه تهران سرکار خانم دکتر پاسالار و اقای دکتر عربی تشکیل و ضمن اعلام موضوعات مختلف اعم از فناوری، کسب تجربه از تجارب ۲۸ ساله خانم دکتر پاسالار، تقاضای همکاری از دانشگاه تهران برای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش سطح همگرایی و همکاری در سطح تهران، جلسه با دو مصوبه زیر به اتمام رسید.

۱.تشکیل اولین جلسه حضوری با حضور سرپرستان و دبیران منطقه ۱۰ تهران در دانشگاه تهران جهت افزایش همکاری ها
۲.همکاری دو جانبه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بقیه الله و مرکز پژوهش های دانشگاه تهران

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر