اخبار و اطلاعیه ها

13اسفندمصرف ویتامین D در پیشگیری از کرونا!!
  • 285
  • .
  • .

با توجه به اختلاف نظرهای پیش آمده درباره مصرف ویتامین D !
  آیا تجویز ویتامین D در درمان یا پیشگیری از ویروس کووید-19 می تواند موثر باشد:
 ابتدا نقش ویتامین D: طبق مطالعات انجام شده کاهش ویتامین D از طریق افزایش فعالیت سیستم RAS باعث القای فاکتورهای پروفیبروتیک و آبشار فیبروتیک شده که القاء فیبروز ریه را در پی خواهد داشت. همچنین کاهش میزان این ویتامین با افزایش بیان ACEII همراه است که گیرنده کمکی ویروس های سارس و کووید-19 می باشد.  نقش ویروس کووید-19: بعلت تازه بودن ویروس و نبود اطلاعات کافی،  با توجه به  شباهت 79 درصدی ویروس کووید-19 با ویروس سارس، مطالعه انجام شده درباره ویروس سارس را لحاظ میکنیم. طبق مطالعه انجام شده ویروس سارس با اتصال به گیرنده L-SIGN و گیرنده کمکی ACEII وارد سلول شده و بعد از آن بیان ACEII را کاهش می دهد که در نتیجه آن باعث افزایش فعالیت سیستم RAS  و ایجاد ARDS می شود.  پس کاهش ویتامین D و عفونت به ویروس کرونا باعث افزایش فعالیت سیستم RAS و در پی آن شروع القاء فیبروز در ریه می شود و ایجاد ARDS را تشدید می کند.  نتیجه گیری: سطح کافی ویتامین D برای در امان ماندن از ایجاد بیماری شدید تنفسی ناشی از کرونا ویروس ها لازم می باشد.
دکتر حمزه چوبین متخصص ویروس شناسی پزشکی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر