اخبار و اطلاعیه ها

19ديبه مناسبت هفته پژوهش سرپرستان و اعضای مرکزی کمیته تحقیقات با معاونت پژوهشی دانشگاه دیدار کردند.
  • 33
  • .
  • .

به مناسبت هفته پژوهش سرپرستان و اعضای مرکزی کمیته تحقیقات با معاونت پژوهشی دانشگاه دیدار کردند.
در این جلسه دغدغه ها و چالش های حوزه پژوهش توسط اساتید و دانشجویان مطرح گردید.
دکتر علیشیری نیز بر اهمیت پژوهش در دانشگاه، استفاده از امکانات موجود و حمایت از طرحهای پژوهشی تاکید کردند.
در پایان اعضای کمیته احکام خود را از معاون پژوهشی دانشگاه دریافت کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر