معرفی دبیر                                                      دبیر کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) :
                                                       جناب آقای دکترغلامحسین علیشیری 
                                                               r.bmsu@yahoo.com
                                                              Tel : 82483250
 
امتیاز دهی