اخبار مراکز تحقیقاتی

15بهمنوبینار زیست شناسی رفتار و کار با میمون
  • 238
  • .
  • .


وبینار زیست شناسی رفتار و کار با میمون

دوشنبه 1399/11/20 ساعت 10:00
سخنران: دکتر هدایت صحرایی
لینک ورود:
http://vc.bmsu.ac.ir/r6qib78v4gro

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد