اخبار مراکز تحقیقاتی

21بهمنثبت اختراع دستگاه القاگر مؤلفه های نوروبیولوژیک ترس توسط محققین مرکز علوم اعصاب
  • 2935
  • .
  • .

دستگاه القاگر مؤلفه های نوروبیولوژیک ترس

محققان مرکز تحقیقات علوم اعصاب موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع «دستگاه القاگر مؤلفه های نوروبیولوژیک ترس» شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد