25آبانیازدهمین جشنواره علمی تحقیقاتی باقرالعلوم (ع)
  • 435
  • .
  • .

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برگزار می کندیازدهمین جشنواره علمی تحقیقاتی باقرالعلوم (ع)
زمان: 29 آذرماه 1400
 
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد