آدرس: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، پژوهشگاه ، طبقه همکف ، دفتر توسعه و فناوری ، بخش مالکیت معنوی

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد