اخبار و اطلاعیه ها

8بهمناولین جلسه بررسی چالش های جشنواره علمی تحقیقاتی رازی سال 1399
  • 1126
  • .
  • .

اولین جلسه بررسی چالش های جشنواره علمی تحقیقاتی رازی برگزار شد.

كلمات كليدي : اولین جلسه بررسی چالش های جشنواره علمی تحقیقاتی رازی , بررسی چالش های جشنواره علمی تحقیقاتی رازی , جشنواره رازی , جشنواره علمی تحقیقاتی رازی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر