اخبار و اطلاعیه ها

28ديجلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم با رویکرد علوم ورزشی و پزشکی
  • 349
  • .
  • .

روز شنبه مورخ 1398/10/28 جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم با رویکرد علوم ورزشی و پزشکی در معاونت تحقیقات با حضور مدعوینی از سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزش همگانی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی برگزار شد. 
كلمات كليدي : همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم با رویکرد علوم ورزشی و پزشکی , همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم , همایش ملی , همایش , آمادگی جسمانی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد