اخبار و اطلاعیه ها

25شهريورانتقال اطلاعات از سامانه قدیم به سامانه جدید
  • 4707
  • .
  • .

به حول و قوه الهی با تدابیر ریاست محترم دانشگاه و همچنین معاون محترم تحقیقات و فن اوری و با تلاش شبانه روزی همکاران محترم سامانه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه انتقال اطلاعات و داده های سامانه قدیم ( کانورت اطلاعات ) انجام پذیرفت تمامی اساتید محترم ، اعضای محترم هیات علمی ، محققین ، دانشجویان و مسئولین محترم ستاد حوزه تحقیقات و فن آوری ، مراکز تحقیقاتی ، دانشکده ها و بیمارستان می توانند ازاین پس با مراجعه به سایت پژوهان نسبت به ثبت ، پیگیری ، و ادامه روند اجرایی طرحهای خویش اقدام نمایند.
 
https://research2.bmsu.ac.ir

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مقالات یا اخبار زیر را نیز مطالعه نمایید

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد