میدان ونک ، خیابان شیخ بهایی، دانشگاه بقیه الله ، معاونت تحقیقات و فن آوری ، واحد آموزش و توانمندسازی

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد