اخبارمرکز فیزیولوژی ورزش

27مردادکارگاه آموزش مداخلات ورزشی و تغذیه ای در مدل حیوانی کبد چرب
  • 1156
  • .
  • .

خلاصه متن : مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش

كلمات كليدي : فیزیولوژی ورزش , کارگاه آموزشی , تمرینات ورزشی , مرکز تحقیقاتی
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد