مطالب مرتبط

اخبار سامانه ها

رو نمایی از سامانه جدید نشریات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله صفحه جدید نشریات و منابع علمی  بارگذاری شد برای مشاهده به سایت معاونت تحقیقات و فن آوری به آدرس research.bmsu.ac.ir مراجعه نمائید.
کلمات کليدي
سامانه, نشریات
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد