مطالب مرتبط

اخبار سامانه ها

رونمایی از صفحه جدید آزمایشگاه های جامع صفحه جدید آزمایشگاه های جامع بارگذاری شد برای مشاهده به سایت معاونت تحقیقات و فن آوری به آدرس research.bmsu.ac.ir مراجعه نمائید.
کلمات کليدي
سامانه, ازمایشگاه جامع
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد