اخبار و اطلاعیه ها

10شهريورتغییر آدرس سایت مجله بین المللی علوم رفتاری
  • 3916
  • .
  • .

سایت مجله بین المللی علوم رفتاری به آدرس  http://www.behavsci.ir انتقال یافت. جهت ارسال مقالات خود به آدرس جدید مراجعه نمائید.
لازم به ذکر است کلیه نشریات دانشگاه در سایت معاونت تحقیقات دانشگاه ، صفحه نشریات قابل دسترسی است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مقالات یا اخبار زیر را نیز مطالعه نمایید

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد