اخبار و اطلاعیه ها

1شهريوراولین جلسه شورای مرکزی جدید با ریاست محترم دانشگاه جناب دکتر جلالی
  • 52
  • .
  • .

اولین جلسه شورای مرکزی جدید با ریاست محترم دانشگاه:
در اول جلسه دکتر باقری ضمن بیان مشکلات کمیته تحقیقات و رفع آن توسط نهاد های مربوطه از دبیر سابق کمیته تحقیقات نیز قدر دانی کردند. 
در ادامه نیز دبیر جدید کمیته تحقیقات جناب اقای غزاله ضمن بیان مشکلات در پیش رو برای برگزاری کنگره دانشجو تحقیق خواستار پیشنهادات و رفع آن از طرف ریاست محترم شدند.
دکتر جلالی نیز با توصیه علمی و پژوهشی به دانشجویان و ایجاد شور و انگیزه در بین انان نکاتی مبنی بر راه اندازی کنگره دانشجو تحقیق توسط کمیته تحقیقات را متذکر شدند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر