24مردادشورای پژوهشی
  • 250
  • .
  • .

دکتر مهدی باقری

دکتر محسن صابری

دکتر مهدی  مشهدی

دکترمسعود قربانی

دکتر مهدی راعی

دکتر یاسر سعید

آقای محمد صادق باقری باغدشت

آقای مهران پور آقاجانی

آقای شهریار نجفی زاده

روند تصویب طرح : دانشجوی مجری دو برگه خود را به دبیر جلسه شورای پژوهش ( شهریار نجفی زاده ) ارسال می کند . سپس در جلسه شورای پژوهش از طرح خود دفاع می کند ، در صورت تصویب طرح ، دانشجو می بایست پروپوزال خود را وارد سامانه پژوهان کند . پروپوزال ارسال شده به داوران فرستاده می شود و بعد از اسلاحات نهایی جهت عقد قرار و شروع اجرای طرح دانشجو فرخوانده می شود.

شماره تماس دبیر شورای پژوهش : 09362932491

 
امتیاز دهی