23مردادمعرفی کمیته تحقیقات دانشجویی
  • 293
  • .
  • .

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)
Students' research committee,  Baqiyatallah University of Medical Sciences,Tehran, Iran.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) در سال ---- ابتدا با همکاری دانشکده پزشکی در این دانشکده فعالیت خود را شروع نمود، و با گسترش فعالیت‌ها، و فعالیت دو دانشکده بهداشت و پرستاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) بتدریج شکل رسمی پیدا نمود. 

اهداف:
 ایجاد فعالیت‌های پویای پژوهشی در دانشجویان علوم پژشکی و هدایت آنها به منظور کسب نتایج کاربردی از طریق:
1. فراهم نمودن محیط مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق
2. ایجاد گسترش فرهنگ پژوهش و پرورش روحیه تحقیق
3. آموزش فنون پژوهش و آموزش توانایی حل مشکل
4. بهبود و تقویت رابطه علمی استاد و دانشجو

 ایجاد محیطی مناسب برای پرورش توانایی انجام فعالیتهای گروهی و کسب تجربه های اجرایی در دانشجویان
 پرورش پژوهشگران کارآمد به عنوان محور اصلی در فعالیتهای پژوهشی
 

سرپرستان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)  

ردیف      نام و نام خانوادگی   
1          دکترسیدمرتضی حسینی   
2          دکترمهدی خوبدل    
3          دکترمحسن صابری   
4          دکترسیدمرتضی حسینی   
5          دکتر مهدی باقری

دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) 

ردیف    نام و نام خانوادگی
1        دکترامیدرضا پیرنظر
2        دکتر غلامرضا باقری
3        دکترعبدالکریم مباشرجنت
4        دکترحسین خسروی
5        آقای محمداحسان بیات‌پور
6        آقای محمد صادق باقری باغدشت
 
 
 
امتیاز دهی