اخبار مراکز تحقیقاتی

16شهريورجلسه دفاع مرکز آسیب های شیمیایی
  • 63
  • .
  • .

Description: Description: BA 

پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله  ( عج)

جلسه دفاع از مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc)

موضوع:

بررسی حوادث شیمیایی ده سال اخیر استان فارس و ارائه راهکار بر اساس پدافند شیمیایی به منظور مصون سازی و پاسخ اضطراری به پیامدها

استاد راهنما اول:

دکتر احمد عامریون

استاد راهنما دوم:

دکتر علی نصیری

استاد مشاور:

دکتر احمد اکرمی

دانشجو:

صادق امامی رودبالی

ساعت و محل برگزاری:

دوشنبه 25/06/98 ساعت 08:00

مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی


 
كلمات كليدي : جلسه دفاع پایان نامه , آسیب های شیمیایی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر