رونمایی رسمی از سامانه پژوهان در جشنواره باقرالعلوم در این جشنواره که به همت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در تاریخ 27 آذر 1397 برگزار شد  سامانه هوشمند پژوهشی دانشگاه معرفی و رونمایی گردید.
گفتنی است این سامانه در جهت یکپارچه سازی و توسعه سیستم های نرم افزاری جامع با رویکرد چابکسازی فعالیت های تحقیقاتی ،مکانیزاسیون فرآیند ها ، شبکه سازی پژوهشگران ، هوشمندی و بهره وری منابع تحقیقاتی دانشگاه در سال های 1396 و 1397 انجام شده است.
کلمات کليدي
پژوهان, سامانه
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد