رونمایی از صفحه جدید کمیته اخلاق در پژوهش صفحه جدید کمیته اخلاق در پژوهش در وب سایت معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله بارگذاری شد.
کلمات کليدي
سامانه, کمیته اخلاق
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد