پورتال جدید معاونت تحقیقات و فن آوری راه اندازی پورتال جدید معاونت تحقیقات و فن آوری پورتال جدید معاونت تحقیقات و فن آوری با تلاش همکاران و  مدیران محترم معاونت تحقیقات و فن آوری و  اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا) پورتال جدید معاونت تحقیقات و فن آوری به آدرس research.bmsu.ac.ir راه اندازی گردید. این پورتال که دارای بخشها و صفحات متنوع در تمامی حوزه های مرتبط با تحقیقات و فن آوری میباشد در حال بروز رسانی و تکمیل محتوا میباشد از این پس تلاش میگردد کلیه اطلاعیه ها، اعلانات،اخبارو دسترسی بهسیستمهای مربوط به  معاونت تحقیقات و فن آوری از این طریق اطلاع رسانی گردد.
کلمات کليدي
معاونت تحقیقات و فن آوری
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد