کلاس آموزشی سامانه پژوهان آموزش سامانه جدید پژوهش کلاس آموزشی سامانه پژوهان ویژه معاونین و کارشناسان دانشکده ها و مدیران و کارشناسان مراکز تحقیقاتی در روز چهارشنیه 97/4/27 ساعت 8 تا 10 در محل سایت طبقه همکف ساختمان پیامبر اعظم برگزار خواهد شد.
کلمات کليدي
سامانه
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد