راه اندازی سامانه جدید پژوهشی شروع به کار پژوهان سامانه جدید پژوهشی دانشگاه (پژوهان) به آدرس  research2.bmsu.ac.ir آغاز به کارکرد.به اطلاع کلیه دانشجویان ، محققان ،اساتید و اعضای هیات علمی میرساند زین پس طرحهای تحقیقاتی وپایان نامه ها ی خود رادر این سامانه ثبت نمایند.
کلمات کليدي
سامانه
 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد