اخبار و اطلاعیه ها

6بهمنبرگزاری هفتمین جلسه کمیته روابط عمومی معاونت تحقیقات
  • 706
  • .
  • .

هفتمین جلسه کمیته روابط عمومی معاونت تحقیقات در روز
یکشنبه 1398/11/06 با حضور اعضای محترم کمیته روابط عمومی برگزار گردید.


كلمات كليدي : کمیته روابط عمومی معاونت تحقیقات , هفتمین جلسه کمیته روابط عمومی معاونت , روابط عمومی معاونت تحقیقات , روابط عمومی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد