اخبار و اطلاعیه ها

16مردادجلسه ارزیابی مالک اشتر در حوزه پژوهش
  • 486
  • .
  • .

جلسه ارزیابی مالک اشتر در حوزه پژوهش مورخ 14/5/98 در معاونت تحقیقات برگزار گردید که در این زمینه معاون محترم به ارائه دستاوردها و فعالیت های اصلی معاونت پرداختند.
كلمات كليدي : مالک اشتر , ارزیابی , معاونت تحقیقات
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر