سامانه مدیریت پژوهش آکادمیک

عضویت در سامانه

(راهنمای عضویت)

اطلاعات خود را وارد نمایید

آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف و اعداد
با حروف فارسی و به صورت کامل
با حروف فارسی و به صورت کامل
به همراه پیش شماره مانند ۰۲۱XXXXXXXX
شماره همراه معتبر جهت اطلاع رسانی وارد کنید
گرایش رشته دانشگاهی خود را وارد کنید
زمینه ای که در آن فعالیت تحقیقاتی دارید و یا صاحب نظر هستید
در صورتی که دانشجو هستید حتما شماره دانشجویی خود را وارد نمایید